சீன இராசி அடையாளம் பொருந்தக்கூடிய தன்மை

உங்கள் சீன இராசி அறிகுறிகள் எவ்வாறு இணைகின்றன? நீங்கள் கடுமையான இரட்டையரா அல்லது முட்கள் நிறைந்த பொருத்தமற்றவரா என்பதைக் கண்டறியவும்.உங்கள் பொருத்தத்தை உருவாக்க 2 அறிகுறிகளைத் தேர்வுசெய்க

உங்கள் அடையாளம்

ஆக்ஸ் செம்மறி எலி பாம்பு டிராகன் புலி முயல் குதிரை குரங்கு சேவல் நாய் பன்றி

கூட்டாளரின் அடையாளம்

ஆக்ஸ் செம்மறி எலி பாம்பு டிராகன் புலி முயல் குதிரை குரங்கு சேவல் நாய் பன்றிகடை