ரகசிய க்ரஷ் கால்குலேட்டர்

நீங்கள் இன்று சூடாக இருக்கிறீர்களா இல்லையா? சீக்ரெட் க்ரஷ் உங்களைப் பற்றி உங்கள் ஈர்ப்பு (அல்லது யாராவது, உண்மையில்) எப்படி உணருகிறது என்பதைக் கூறுகிறது. இப்போது அவர்களின் கற்பனைகளில் நீங்கள் எவ்வாறு மதிப்பிடுகிறீர்கள் என்று பாருங்கள்.!காற்று அறிகுறிகள் போன்றவை
கடை